Jobmagerens værktøjskasse

Pitch – Forklar hvordan du skaber værdi

Tema

Jobmagerens værktøjskasse

Længde

Læsetid: 10 minutter

Som nyuddannet med begrænset erhvervserfaring, kan tvivlen let opstå om, hvilke opgaver man kan love en specifik arbejdsgiver at kunne løse, hvis man ikke har erfaring hermed. Heldigvis kan du løse langt de fleste opgaver, du vil møde i en SMV, ved at bruge de værktøjer og metoder, du har lært og trænet på din uddannelse eller i studiejobbet. Det gælder om at gøre din arbejdsgiver tryg ved, at du professionelt kan håndtere de opgaver, du bliver bedt om at udføre.

Vi opfordrer til, at du med overbevisning siger ja til at kunne løse arbejdsopgaver, som du måske ikke har
prøvet at løse før, men som vi med statistisk sikkerhed kan sige, at du har værktøjerne til at kunne løse. Du
har ansvaret for at gøre ejerlederen tryg ved at overlade opgaver til dig – og vide, at du gør dit bedste.

 

Ville du være helt tryg ved at overlade Alma til pædagogen? Det samme vil en ejerleder føle, hvis du sidder til en samtale eller et kaffemøde og væver, når du bliver spurgt om hvilke arbejdsopgaver, du kan løse. Start enten i søjle et eller søjle to. I den første søjle skal du overveje hvilke kompetencer, som du selv besidder.

Det skal være nemt for ejerlederen at se dig skabe værdi i virksomheden, før han vil overveje at ansætte dig. Ejerlederen kender som hovedregel intet til din uddannelse og ved ingenting om hvad, du kan omdanne din viden til af værdi . Det er din opgave at fortælle dem det. 

Du skal formidle budskabet kortfattet, enkelt og konkret. Det er altid svært at udtrykke noget meget vigtigt kort og præcist – det kræver øvelse.

Akademikerkampagnen bruger instruktør og performancerådgiver Mette Rix’ Burgermodel som værktøj til at du kan blive ekspert i at formidle din værdi kort og præcist.

Vælg dine kernebudskaber, når du skal fortælle noget vigtig, som skal skabe billeder hos din modtager. Sig det kort og præcist og du vil blive husket! Og du har du flere budskaber, du vil fortælle, så skal du skabe flere pitches. Et budskab pr. pitch. Det er dét et Pitch går ud på.

Når du starter med at fortælle din pointe med det samme, skal din modtager ikke bruge kræfter på
at regne ud, hvad dit budskab er, mens du taler. Derfor skal du altid starte med din pointe i din pitch.

Præsentationer bliver allerbedst, hvis du taler i korte sætninger. Hellere flere korte billedskabende sætninger  end én lang.

Din tilhører er ikke langsomt opfattende – men under en samtale er der åbent for mange kanaler på en gang hos din modtager. Han ser på dig, han lytter til dit toneleje – og så skal han også forstå indholdet af det du siger. En tilhører har meget travlt med at modtage, så derfor er det en god ide at gentage kernebudskabet.

 

Opskriften

Husk: Ét kernebudskab per pitch 

OVERBOLLE: Budskabet …
“Jeg kan hjælpe dig/jer med…”
Kerneværdien i det du gør
Brug ord der skaber et billede hos din modtager

BØFFEN: Forklaringen
“Det kan jeg fordi…”
Vær konkret med hvad det er, du byder ind med, om du har løst noget lignende før eller
hvad er det for en viden, du vil bruge til at løse opgaven

UNDERBOLLE: Budskabet igen – med fokus på den værdi du skaber for virksomheden
Det vil sige at…
Opsummering af hvilken værdi, du kan tilføre, og hvad det betyder for virksomheden

Pitcheksempel #1 - Kommunikation

OVERBOLLE: Budskabet – det vigtigste er…
“Jeg kan hjælpe din virksomhed med at skabe mere synlighed og styrke jeres position i markedet.”

BØFFEN: Forklaringen
“Det kan jeg, fordi jeg er skarp til at tilpasse og målrette både budskab og produkt til forskellige målgrupper. Jeg tager styring og sørger for at få strategien på rette kurs.”

UNDERBOLLE: Budskabet igen – med fokus på den værdi du skaber for virksomheden
”Det vil sige, at  jeg kan målrette dine budskaber og skabe større synlighed  – og dermed tiltrække nye kunder og skabe mersalg.”
78

Pitcheksempel #2 - Restaurantkæde

OVERBOLLE: Budskabet – det vigtigste er…
“Jeg kan hjælpe din restaurantkæde med at tiltrække flere købeivrige unge kunder”

BØFFEN: Forklaringen
“Det kan jeg fordi, jeg kan skrive tekster så mundvandet driver! De unge skal fænges med levende beskrivelser på de sociale medier. Som deltidstjener og med en stor mundfuld viden om unges forbrugsvaner, er jeg ivrig efter at komme i gang.”

UNDERBOLLE: Budskabet igen – med fokus på den værdi du skaber for virksomheden
”Det vil sige, at jeg kan til trække flere unge mennesker til jeres restauranter. Når først de er inde af døren skal mundvandet nok få dem til at købe jeres velsmagende retter.”

Pitcheksempel #3 - Projektledelse

OVERBOLLE: Budskabet – det vigtigste er…
“Jeg kan hjælpe jer med at skabe en driftssikker struktur og orden i jeres projekter, så de bliver leveret i høj kvalitet til tiden.”

BØFFEN: Forklaringen
Det kan jeg fordi jeg har solid viden om projektplanlægning. Min iver kombineret med systematik gør mig til en troværdig sparringspartner. Jeg igangsætter, koordinerer og styrer rigtig gerne og jeg prioriterer at kontrollere kvaliteten i det jeg leverer.”

UNDERBOLLE: Budskabet igen – med fokus på den værdi du skaber for virksomheden
”Det vil sige, at jeg kan være med til at sikre en stabil og driftsikker projektledelse af alle jeres spændende projekter.”

Pitcheksempel #4 - Entreprenørvirksomhed

OVERBOLLE: Budskabet – det vigtigste er…
“Jeg kan hjælpe dig med at styre projekter fra første spadestik til nøglerne afleveres”.

BØFFEN: Forklaringen
“Det kan jeg, fordi jeg selvstændigt og selvsikkert kan bevare det økonomiske, koordinerings- og tidsmæssige overblik over travle projekter med mange aktører. Og så kan jeg tale i øjenhøjde med både
kolleger, underleverandører og kunder godt hjulpet af min sunde fornuft og sans for godt købmandskab.”

UNDERBOLLE: Budskabet igen – med fokus på den værdi du skaber for virksomheden
”Det vil sige, at jeres projekter bliver gennemført og leveret sikkert til tiden, uden det går ud over jeres høje kvalitet og kundetilfredshed.”

Forbered din egen pitch

Sådan kommer du i gang:

 • Bliv inspireret af pitcheksemplerne ovenfor.
 • Tænke dig ind i din FLOW-historieTænk på de seks fokusområder som de fleste SMV’er og ejerledere kan genkende som brændende platforme i deres virksomhed.
 • Giv det så en tanke, hvordan du kan hjælpe med at løse den udfordring. Overvej hvad du konkret vil gøre og hvilken betydning det vil have for virksomheden, medarbejderne, ejerlederen.

Vigtige pointer

 • Din modtager skal fra starten høre det absolut vigtigste budskab, du har at fortælle (håndgribeligt, genkendeligt, let forståeligt) i overbollen
 • Det øger styrken i dit pitch, at du gentager dit budskab i underbollen
 • Vær ikke bange for at love for meget – det er helt ok at sige ”jeg kan” – for det kan du!
 • Når du begynder dit pitch med et stærkt budskab, vil din modtager spidse ører, du hægter dem på fra starten, og de er nysgerrige på at høre dit pitch til ende

Opgave: Skriv din egen pitch

 1. Kernebudskabet
  – Jeg kan hjælpe dig/jer med…
 2. Forklaring
  – Det kan jeg fordi…
 3. Gentagelse af kernebudskabet og afslutning
  – Det vil sige..