Megatrends

Megatrends er omfangsrige og betydelige tendenser i samfundet, som leder til store forandringer og dermed får stor indflydelse på samfundsøkonomien og arbejdsmarkedet. Derfor er megatrends et godt udgangspunkt, når vi undersøger SMV’ernes udfordringer og behov.

Megatrends

Hvad er megatrends?

Når vi taler om virksomhedernes behov og efterspørgsel, er det et godt sted at begynde med det marked, og dermed den virkelighed, som virksomhederne skal agere på.

Megatrends

Megatrend: Den grønne omstilling og bæredygtighed

Den grønne omstilling mod en bæredygtighed økonomi er på mange måder megatrenden over dem alle. Verdenssamfundet er enige om at verdensøkonomien må omstilles og frigøres fra drivhusgasproducerende faktorer, men vejen derhen er lang, kringlet og endnu delvist ukendt. Det skaber mange jobmuligheder.

Megatrends

Megatrend: Digitalisering og AIs

Vi mødes hver dag af nye digitale muligheder og løsninger – og disse er en afgørende megatrend for alle markeder og et centralt vilkår i det moderne menneskes ageren.

Megatrends

Megatrend: Disruption og kriser

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud og vi bruger det som en samlende benævnelse for alle de ”eksogene stød” der med jævne mellemrum – opstår, når der udvikles nye forretningsmodeller.

Megatrends

Megatrend: Kommunikation

Verdenen, produktmarkedet og arbejdsmarkedet bliver i tiltagende grad mere specialiseret med et tilsvarende forøget kompleksitetsniveau. Som jobmager skal du kunne forstå kompleksiteten og formå at gøre det komplekse simpelt og forståeligt for en stor vifte af modtagere.