Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver

Brændende platforme

Der er en tendens til, at virksomheder på tværs af brancher, størrelse, alder etc. etc. alle har sammenfaldende udfordringer, som der skal handles på. Disse områder har vi valgt at kalde for ”De brændende platforme”.

Arbejdsopgaver

Hvad får du som jobmager i en SMV?

Hvorfor er det så interessant at skabe sit eget job i en SMV? Det skyldes bl.a. at du har mulighed for at skabe dit eget job, fordi der er så mange uløste arbejdsopgaver ude i SMV´erne, som alt for sjældent bliver gjort synlige.

Arbejdsopgaver

Værdiboksen

Det er vigtigt at kunne sætte ord på, hvilken værdi man skaber for sin kommende arbejdsgiver, fordi det viser, at man forstår, hvad der er vigtigt for virksomheden og kan bidrage til dens mål og succes.

Arbejdsopgaver

Flow

Flow beskriver en tilstand, hvor selvforglemmelse og positivt engagement fylder mere end verden omkring dig. Det er situationer, hvor man glemmer tiden og lander i den perfekte blanding af udfordring og kapacitet.

Arbejdsopgaver

Megatrend: Den grønne omstilling og bæredygtighed

Den grønne omstilling mod en bæredygtighed økonomi er på mange måder megatrenden over dem alle. Verdenssamfundet er enige om at verdensøkonomien må omstilles og frigøres fra drivhusgasproducerende faktorer, men vejen derhen er lang, kringlet og endnu delvist ukendt. Det skaber mange jobmuligheder.

Arbejdsopgaver

Megatrend: Disruption og kriser

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud og vi bruger det som en samlende benævnelse for alle de ”eksogene stød” der med jævne mellemrum – opstår, når der udvikles nye forretningsmodeller.

Arbejdsopgaver

Megatrend: Kommunikation

Verdenen, produktmarkedet og arbejdsmarkedet bliver i tiltagende grad mere specialiseret med et tilsvarende forøget kompleksitetsniveau. Som jobmager skal du kunne forstå kompleksiteten og formå at gøre det komplekse simpelt og forståeligt for en stor vifte af modtagere.