Organisationsform

Organisationsform

SMV’ernes anatomi og kultur

SMV’erne adskiller sig væsentligt fra de større virksomheder på måden, de er organiseret. Organisationsform er vigtig at forstå, da den har betydning for virksomhedskulturen og de opgaver du som ansat løser i virksomheden.