Mød SMV'erne

SMV’ernes anatomi og kultur

Tema

Mød SMV'erne

Længde

8 min. læsning

SMV’erne adskiller sig væsentligt fra de større virksomheder på måden, hvorpå de er organiseret. Virksomhedens organisationsform er vigtig at forstå, da den har betydning for virksomhedskulturen og de opgaver du som ansat løser i virksomheden.

For at forstå SMV’ernes særlige kendetegn, er det vigtigt at forstå, hvordan store klassiske virksomheder er organiseret i et organisationsdiagram.

Store virksomheders øverste ledelse er en professionel bestyrelse, som har til rolle at bestemme strategi og målsætninger for virksomheden.

Den daglige ledelse har til ansvar at implementere strategien og realisere målsætningerne. Ledelsen er bindeleddet mellem bestyrelse og afdelingslederne med ansvar for de enkelte afdelinger.

Under ledelsen findes flere forskellige fagafdelinger, med medarbejdere specialiseret i forskellige fagområder.

Organisationsformen indebærer et strengt hierarki, med mindre selvbestemmelse hos medarbejderne og hvor alle beslutninger skal godkendes af en leder, før de kan videreføres op i systemet. Det skaber stabile og vedholdende organisationer, hvor der kan gå lang tid fra, at en medarbejder får en god idé, til at idéen bliver realiseret.

Som ansat i en større virksomhed bliver du typisk ansat i en specifik afdeling og løser opgaver specialiseret inden for dette felt. Du bliver specialiseret inden for et snævert felt, og der kan være så langt mellem afdelingerne fysisk og fagligt, at det bliver mere sandsynligt at du finder job i en tilsvarende afdeling i en helt anden virksomhed, fremfor at skifte afdeling inden for virksomheden.

Hvad med SMV’erne?

De små og mellemstore virksomheder er anderledes. I særligt mikro og små virksomheder kan du forvente en helt anden organisationsform, hvor virksomheden er centreret omkring én person. Ejerlederen – den øverste ledelse. Faktisk er det helt op mod to tredjedele af alle private virksomheder, der ejes af én person.

I en ejerleddet SMV er der få eller ingen afdelinger, og ofte vil man som medarbejder løse et langt mere varieret udvalg af opgaver inden for flere forskellige områder. Det kan fx være, at du om morgenen løser opgaver inden for digital markedsføring og kundehenvendelser, mens eftermiddagen bliver brugt på at sparre med ejerlederen om virksomhedens fremtidige produktudvikling. Virksomheden er lille, og det betyder at du som ansat vil have meget kortere til den øverste beslutningstager (ejerlederen). Derfor kan det gå langt hurtigere fra idé til handling end i de større virksomheder.

Samtidig er ejerlederen også arbejdende ledelse, og på de områder, hvor der ikke er medarbejdere ansat, tager ejerlederen ansvaret for at arbejdet bliver gjort. Organiseringen skaber en mere autonom og dynamisk struktur, hvor man hurtigt kan komme til at løfte mange forskellige opgaver alt efter ens talent og initiativ.

Virksomhedens lille størrelse (typisk under 50 ansatte) betyder også, at gode kollegarelationer bliver utroligt vigtige, og virksomheden kan på mange måder synes som en lille familie med ejerlederen som familieoverhoved.

Læs meget mere om ejerlederen i artiklen her.

Du kan se de væsentligste forskelle på SMV’er og store virksomheder i nedenstående skema. Bid mærke i, at ejerlederen fylder meget på tværs af hele søjlen for SMV’erne.