Mød SMV'erne

Derfor skal du interessere dig for SMV’erne

Tema

Mød SMV'erne

Længde

8 min. læsning

Mens vi alle kender til arbejdspladser som Novo Nordisk, Lego, Kulturministeriet og Mærsk, findes der et utal af små og mellemstore virksomheder, som hver for sig er helt uundværlige på det danske arbejdsmarked idet de ofte er underleverandører af kritiske varer og ydelser til de store virksomheder.
Faktisk er SMV’erne rygraden i dansk økonomi – Over halvdelen af værdiskabelsen i den private sektor stammer fra SMV’erne og 99 % af de danske private virksomheder, hører under definitionen SMV. Det svarer til 290.000 virksomheder, og de beskæftiger tilsammen tæt på en million arbejdstagere, eller hvad der svarer til ca. 2 ud af 3 privat ansatte. (Erhvervsfremmebestyrelsen, 2021 & SMV Danmark 2022). Selv om vi kender til langt flere store virksomheder, er det altså i SMV’erne, at de fleste af os arbejder.

Du kan derfor give din jobsøgning et stort boost ved fra starten af at inkludere det store og spændende SMV-jobmarked i din jobsøgning.

Definition af SMV’er

På europæisk plan er en virksomhed defineret som en SMV, hvis den har under 250 ansatte. Yderligere sondres der ofte efter nedenstående definition:
  • Mikrovirksomheder med under 10 ansatte og en omsætning under 2 mio. euro.
  • Små virksomheder med under 50 ansatte og en omsætning under 10 mio. euro.
  • Mellemstore virksomheder med under 250 ansatte og en omsætning under 50 mio. euro.

Potentialet er højt

Potentialet for at finde ansættelse i en SMV som akademiker er højt. Kun 10 % af de SMV-ansatte er akademikere, men undersøgelser viser, at mere end halvdelen af SMV’erne er åbne over for at ansætte deres første akademiker. Samtidigt fastholder eller udvider SMV’erne typisk antallet af akademikere på deres arbejdsplads, når først den første akademikeransættelse er sket (DEA, 2020).

Når antallet af akademikere ansat i SMV’erne stadigt er relativt lavt, kan dette skyldes at virksomhederne har en tendens til at fokusere på faglært arbejdskraft, som direkte kan hjælpe til i den umiddelbare produktion og drift når de ansætter (Erhvervsfremmebestyrelsen, 2021). Nogle SMV’er kan altså være så travlt optaget af den daglige drift, at de ikke har tid til at løfte blikket og undersøge hvordan de kan arbejde smartere.

Det er dog ikke fordi, at der ikke er brug for højtuddannede i virksomhederne. Akademikerkampagnen besøger hvert år omkring 1.000 SMV’er, som alle gerne vil drøfte samarbejdsmulighederne med akademikere. Det kalder vi for kaffemøder her er det centralt, at du som jobsøgende præsenterer dig for SMV’erne som en alsidig problemknuser, der kan anvende teoretisk viden helt praktisk til at løse arbejdsopgaver med værdiskabelsen for øje. 

Hør chefkonsulent i Akademikerkampagnen, Kristina Falkvist,  fortælle om hvordan du får åbnet døren til SMV’erne nedenfor:

 

Det arbejder akademikere typisk med i SMV’er
Akademikere udfører et væld af forskellige opgaver i SMV’erne, men nogle opgaver går oftere igen. Undersøgelser viser, at akademikere oftest efterspørges til opgaver inden for.
  • Administration
  • Kommunikation
  • Markedsføring
  • Analyser
  • IT og digitalisering
  • Videnopsamling

(Egne data & Ballisagers Rekrutteringsanalyse, 2022).

Fire vigtige pointer om SMV’erne

1. Vent ikke på jobopslag!
De større virksomheder har konkrete og erkendte behov, der bliver omdefineret til en jobannonce. SMV’erne har ikke samme maskineri bag sig og har derfor mange flere uhåndterede behov, end de selv er opmærksomme på. Det betyder for dig som jobsøger i SMV-segmentet, at du ikke skal vente på jobopslagene, men selv skal være med til at skabe dit eget job – og gå på jagt efter spændende SMV´er og arbejdsopgaver, der skal løses. Læs mere om hvordan du kommer i gang med ”Jobmagerens syv trin til kaffemødet.

2. Kontakt din kommende chef direkte
Opgaven med at rekruttere ligger ofte hos ejerlederen selv. Udnyt at de er mere åbne og
nysgerrige efter at ansætte medarbejdere, der måske ikke passer 100 % til det, de søger.
Fleksibiliteten og kompromisviljen er større, men det er afgørende for dialogen, at du forstår at
kommunikere hvilken værdi, du skaber i deres virksomhed.

3. SMV’erne er ukendte for mange
Især de mindre private virksomheder er så godt som ukendte for de fleste jobsøgere, fordi de ikke
er særlige synlige i reklamer, sociale medier eller jobportaler. Så når du vælger at kontakte dem, vil du ikke være én ud af 100, men derimod dén som ser dem. Og alle – også mindre private virksomheder kan godt lide at blive set. SMV’erne bliver ikke lagt ned af ansøgninger, og tager du uopfordret kontakt er du ét skridt foran dine konkurrenter.

4. Vær kort og konkret med, hvilken værdi du kan bidrage med
De mindre virksomheder er optaget af drift og har tit rygende travlt, så hvis man vil have dem i
tale, skal det holdes kort og meget konkret ift. hvilke opgaver du kan hjælpe dem med og hvordan det skaber værdi. Læs mere om hvordan du kommer i gang med at italesætte din værditilførsel med ”Værdiboksen”.