Mød SMV'erne

Mød ejerlederen

Tema

Mød SMV'erne

Længde

Læsetid: 4 minutter

Ejerlederen i en virksomhed er den person, der foruden at eje og kontrollere virksomhedens økonomi, står for virksomhedens daglige ledelse. I artiklen her kan du blive klogere på hvad der kendetegner ejerledere. Søger du job i en SMV, er det vigtigt at kende til ejerlederen som personprofil, da du godt kan regne med, at det vil være dem der ansætter dig. 

Definition af ejerleder

En ejerledet virksomhed defineres som en virksomhed med én kontrollerende ejer, som er aktiv i den daglige ledelse. Ejerledelse er den dominerende ledelsesstruktur i små og mellemstore virksomheder – og ses i alle brancher. Undersøgelser viser,  at ejerlederne ofte bestrider flere roller i samme virksomhed, nemlig som ejer, direktør og bestyrelsesmedlem. Denne ejer- og ledelsesstruktur har en række styrker og svagheder. I praksis betyder det, at SMV´en er ”født med en direktør” (ejeren) i modsætning til større virksomheder, hvor direktøren i virksomheden er ansat på grund af sine kompetencer.

Ejerlederens DNA

En undersøgelse fra People Test System viser at ejerledere adskiller sig fra andre ledertyper på flere områder,. Her er de væsentligste forskelle, du skal være opmærksom på, når du søger job i en SMV;

 • Ejerledere har fokus på tempo i beslutningerne og implementeringen heraf, hvor andre ledergrupper har mere fokus på planlægning, struktur og organisering
 • Ejerlederne er i højere grad styret af situation og impuls, når de træffer beslutninger. Viser en truffet beslutning sig ikke at give det forventede resultat, er ejerlederen hurtigt villig til at træffe en ny beslutning.
 • Ejerledere er typisk ikke så åbne om deres forretningsmæssige udfordringer. De ønsker at fremstå professionelle og undgå for private relationer med medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Ejerledere har sjældent ligeværdige sparringspartnere omkring sig – men har brug for dem til at kvalificere beslutninger.
 • Drivkraften hos ejerlederne er lysten til at arbejde på en bestemt måde med noget, der giver mening for dem.

Ejerlederens motivation

Professor Mette Neville fra Aarhus Universitet finder i en undersøgelse fra 2018 at ejerlederne primært er drevet af tre faktorer;

 1. At have fuld selvbestemmelse over eget arbejdsliv (41%)
 2. At beskæftige sig med det fag, der interesserer én (31%) 
 3. At kunne føre egne ideer ud i livet (18%)

(Mette Neville & Carsten Fode, SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt, Karnov Group 2018).

At opnå en høj løn og/eller løbende økonomisk udbytte rangerer næstlavest i undersøgelsen. Lige så interessant er det, at ejerledere ofte har en begrænset entusiasme i forhold til vækst. Det betyder i praksis, at ejerlederen ønsker en kontrolleret vækst med det formål at beholde sin uafhængighed. Det er en vigtig information, når man skal gå i dialog med virksomhederne og kunne målrette sin kommunikation.

Hvad betyder det for dig som jobmager?

 • Du skal anerkende ejerlederens tempo – og gerne give ejerlederen overblik og bidrage med den struktur, som de har brug for – og som de typisk ikke selv skaber
 • Du har god mulighed for at bidrage med sparring og opbakning, når ejerlederen skal træffe vigtige beslutninger
 • Du skal være klar og konkret i din kommunikation.
 • Du skal være organiserende, strukturerende og planlæggende, fordi det er ejerledere typisk ikke, og de har brug for én, som kan løfte den del
 • Du skal generelt være forandringsparat og indgyde tillid og troværdighed.
 • Du skal kunne trives på en arbejdsplads med en ofte mere familiær tone end i større virksomheder.
 • Du skal være kvalitetsbevidst og ærekær omkring virksomhedens produkt.
 • Husk at rette en eventuel kritik mod produktet/sagen/metoden – og ikke mod ejerlederen
 • Du skal vide, at bundlinjen er afgørende for ejerlederen, fordi den sikrer virksomhedens fortsatte eksistens – og ikke fordi ejerlederen vil søge økonomisk gevinst

Videre læsning