Mød SMV'erne

Hvad laver en akademiker typisk i en SMV?

Tema

Mød SMV'erne

Længde

4 min. læsning

Der arbejder allerede i dag masser af akademikere i SMV’erne, hvor de hjælper virksomhederne med et væld af opgaver. I denne artikel har vi samlet et par generiske eksempler på hvilke arbejdsopgaver du kan forvente at komme til at løse som ansat i en SMV.

Du kan altid også se Akademikerkampagnens nyeste cases, hvor vi løbende samler viden ind om den forskel akademikerne dagligt skaber i SMV’erne.

Støtte for ledelsen
 • Hjælpe ejerlederen med implementering af MUS
 • Opfølgning på medarbejderudviklingssamtaler
 • Planlægge implementeringsprocesser og effektmåling
 • Styrke det tværfaglige samarbejde
 • Sparringspartner for ledelsen
 • Udarbejd beslutningsgrundlag
 • Forretningsudvikling
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Rekruttering
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Generel understøttelse af arbejdsmiljøet
Kommunikation og markedsføring
 • Ansvar for intern og ekstern kommunikation fx udvikle nye produkter, materialer og præsentationer
 • Profilering og strategisk brug af SoMe fx opslag på Facebook, LinkedIn og Instagram
 • Kontakt til pressen
 • Udarbejdelse af nyhedsbreve fx samle indhold, skrive indlæg, få medarbejdere til at bidrage
 • Udvikling af markedsføringsstrategi
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale til både internationale og regionale markeder
 • Planlægge seminarer, messer og andre events
Udvikling af processer og forretningsgange

Produktudvikling i en SMV er typisk et samspil med kunderne i form af efterspørgsel på et nyt beslægtet produkt. Som højt-uddannet skal du ikke nødvendigvis selv stå for hele produktudviklingens faser, men ofte være den der indsamler know-how, påbegynder og driver udviklingsprocesserne i tæt samarbejde med de øvrige fagligheder, samarbejdspartnere og kunder. Opgaverne relaterende hertil kan fx være:

 • Udvikling af nye arbejdsgange og strukturer i virksomheden, hvor det er nødvendigt med et kritisk blik på, hvordan virksomheden gør tingene i dag og om det kan gøres smartere.
 • Udvikling af produktionen til at være mere grøn og bæredygtig og strategisk brug af FN’s 17 verdensmål i produktudviklingen.
 • Udvikling af virksomhedens grønne og sociale ansvarsprofil (CSR) og synliggørelse på de sociale platforme.
 • Analyse af flow og arbejdsgange.
 • Kvalitetssikring af processer og overholdelse af den aktuelle lovgivning på området
 • Optimering af processer, der gør arbejdsgangene nemmere for de øvrige ansatte i produktionen
 • Tovholder på nye projekter som påbegyndelse af eksport, produktlanceringer, nye strategier, nye samarbejdspartnere m.m.
 • Implementering af nye systemer som CRM (customer relationship management), analyseværktøjer etc.
Relationsskabelse og salg
 • Markedsanalyser
  – a. Analyse af eksisterende kundegrupper og indhente viden om kundernes præferencer og indkøbsmønstre
  – b. Segmentere potentielle kunder og udvælge målgrupper til fx målrettet markedsføring
 • Etablere og fastholde relationer til eksisterende kunder fx udvikle koncepter til messer, afholde kundearrangementer eller indsatser på sociale platforme
 • Forhandling med kunderne og sikre at salget kommer i hus
 • Lave mersalg og/eller krydssalg til eksisterende kunder
 • Generere kvalificerede leads til nysalg gennem eksempelvis overvågningsværktøjer fra de sociale platforme m.m.