Megatrends

Megatrend: Kommunikation

Tema

Megatrends

Længde

4 minutter.

Verdenen, produktmarkedet og arbejdsmarkedet bliver i tiltagende grad mere specialiseret med et tilsvarende forøget kompleksitetsniveau. Samtidigt bliver vores koncentrationsevne stærkt påvirket af de mange digitale medieplatforme, som ofte kan forstyrre vores opmærksomhed.  Det kræver et stærkt forøget fokus på kommunikation. 

 

Det er og bliver helt centralt, at en virksomhed har evnen til at oversætte store mængder af viden og information til konkrete produkter og koncepter. Når vi taler om kommunikation, taler vi ofte inden for to hovedtemaer: Intern og ekstern kommunikation.

Den interne kommunikation er kommunikationen i virksomheden. Intern kommunikation er vigtig for en virksomhed, fordi det hjælper med at sikre, at alle medarbejdere har samme mål for øje. Det kan også hjælpe med at forbedre samarbejdet, hvilket kan føre til en mere effektiv og produktiv arbejdsplads. Intern kommunikation kan også hjælpe med at sikre, at medarbejdere føler sig inkluderet og engageret i virksomhedens succes, hvilket kan føre til højere medarbejdertilfredshed.

Ekstern kommunikation, herunder særligt markedsføring, er en væsentlig betingelse for en virksomheds succes, fordi det hjælper virksomheden med at skabe bevidsthed om dens  produkter og tjenester og at få kunder til at købe dem.  Uden markedsføring kan en virksomhed have svært ved at tiltrække og fastholde kunder, hvilket er kritisk for virksomhedens overlevelse. Virksomheden kan også komme tættere på sine kunder, hvilket  kan hjælpe virksomheden med at forstå kunderne bedre og designe produkter og tjenester, der imødekommer kundernes behov.  De kommunikationsplatforme, der er relevante for virksomhederne, udskiftes med relativt høj hastighed og det kræver stor agilitet og trendspotting i den enkelte virksomhed.

Som jobmager skal du kunne forstå kompleksiteten og formå at gøre det komplekse simpelt og forståeligt for en stor vifte af modtagere. Er virksomheden vokset over de seneste par år, kan det være at tiden er kommet til at virksomheden professionaliserer sin interne kommunikation for at sikre kvalitet og ensartethed i opgavevaretagelsen. Det kan også at være at du kan bidrage til virksomhedens vækst ved at igangsætte digital markedsføring og dermed nå nye og mere specifikke målgrupper.

 

Typiske arbejdsopgaver indenfor kommunikation

Vi har opdelt arbejdsopgaverne indenfor to kategorier. Intern og ekstern kommunikation.
Overvej selv om du kan finde på flere. 

  • Intern kommunikation: Videndeling i organisationen, interne nyhedsbreve, udarbejdelse af vejledninger i nye forretningsgange og procedurer, opsamlinger på interne workshops medietræning af medarbejdere etc. 
  • Ekstern kommunikation: Udarbejdelse af markedsføringsstrategi, vedligeholdelse af SoMe-konti,  produktion af fagartikler til søgemaskineoptimering, produktion af grafisk indhold, kundeservice,  afvikling af konferencer etc.