Megatrends

Megatrend: Databaserede forretningsmodeller

Tema

Megatrends

Længde

Læsetid: 4 minutter

Virksomheder med databaserede forretningsmodeller er i gennemsnit mere produktive og profitable end virksomheder, der ikke benytter data i understøttelsen af kritiske forretningsbeslutninger. Databaseret viden kvalificerer virksomhederes beslutningsgrundlag og giver beslutningen mere tyngde end den umiddelbare mavefornemmelse.

Med databaserede forretningsmodeller anvender virksomhederne data om eksempelvis salgstal, kundeadfærd, kundepræferencer, meningsmålinger mv. som grundlag til at innovere, træffe og kvalificere beslutninger. Økonomiske gevinster ved databaserede beslutninger kan ofte realiseres i i alle led i virksomhedens værdikæde. Det gælder både design af nye og bedre produkter vha. kunde- og brugerdata i produktudviklings- og salgsfasen, mere effektiv ressourceudnyttelse i forsyningskæden til forbedret performance og risikostyring i produktionen. Databaserede metoder har også stor værdi ifm. kommunikation og marketing, da virksomhederne med databaserede metoder kan erhverve sig vigtig viden om kundernes ønsker, interesser og salgsoplevelse gennem et hav af informationer.

Mens nogle SMV’er er født digitale og tænker data ind i kernen af deres forretningsmodeller, er der stadigt mange, som forholder sig mere afventende til udviklingen. Som jobmager har du mulighed for at hjælpe virksomhederne i gang med at anvende databaserede metoder til at optimere alt fra produktionsgangene til salgskanalerne. 

 

Eksempler på databaserede arbejdsopgaver

Overvej selv om du kan finde på flere.

  • Analyse af store mængder data (eks kundedata) ved hjælp af specialiserede programmer som MS Power BI, akademiske teknikker og metoder

  • Segmentering og profilering af potentielle internetkunder mhp. at reklamere for og sælge de mest relevante produkter.
  • Udvikling af teknologier og metoder til at indsamle, opbevare og behandle store mængder data på effektiv vis.

  • Analyse af data for at identificere mønstre og trends, der kan være nyttige for virksomheder eller organisationer.

  • Udarbejdelse af business intelligence-præsentationer med forretningsinformation baseret på dataanalyse til ledere og beslutningstagere.

     Og mange, mange flere. En del af opgaverne vil blive kanaliseret til kommunikationsopgaver, hvilket du læse mere om her.