Din rolle i en SMV

Hvad får du som jobmager i en SMV?

Tema

Din rolle i en SMV

Længde

Læsetid: 3 minutter

Hvorfor er det så interessant at skabe sit eget job i en SMV? Det skyldes bl.a. at du har mulighed for at skabe dit eget job, fordi der er så mange uløste arbejdsopgaver ude i
SMV´erne, som alt for sjældent bliver gjort synlige. SMV´erne slår nemlig ikke deres stillinger op, fordi de først skal erkende behovet for at få ny viden og nye kompetencer ind i virksomheden.

Derfor kalder vi det usynlige arbejdsmarked – men også usynligt for de højtuddannede, fordi SMV´erne ikke er præsenteret på uddannelsesinstitutionerne.  Det er altid de meget store corporate virksomheder, som har ressourcerne og muligheden for at tiltrække talent. Men SMV´erne har også brug for akademisk arbejdskraft.

Derfor taler vi om at være jobmager. En jobmager er én, der ikke lader sig bremse af, at der ikke er et veldefineret job. En jobmager afdækker selv potentialet for en jobmulighed – og ser det som en positiv position selv at kunne definere sine arbejdsopgaver.

Dine opgaver som jobmager er derfor; At afdække de brændende platforme gennem en god samtale med ejerlederen via et kaffemøde og at inspirere ejerlederen til at tro på, at du kan levere løsningen på hans/hendes udfordringer.

 

Hvad får du som jobmager i en SMV?

  • Som jobmager får du mulighed for at skabe dit eget job, hvor du bidrager med det, som du er bedst til
  • Som jobmager har du gode muligheder for at præge virksomheden og udviklingen i virksomheden sammen med ejerlederen
  • Som jobmager får du ofte en spændende og bred opgave-portefølje – ofte modsat en specialist rolle i en større virksomhed
  • Som jobmager i en SMV er der ikke langt fra snak til handling
  • Som jobmager ser du ofte resultaterne hurtigere, end hvis du f.eks. var ansat i en større virksomhed
  • Som jobmager er det meget synligt, hvilken værdi du er med til at skabe – og at du skaber det sammen med de fagligheder i virksomheden
  • Som jobmager får du brugt hele din akademiske værktøjskasse hver dag